Herb

Obraz przedstawia herb Mławy

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Mławy. Przedstawia on św. Wojciecha, trzymającego w lewej ręce krzyż, a w prawej wiosło. Ubrany w czerwony ornat i infułę biskup stoi pomiędzy dwoma wieżami w kolorze czerwonym, które zwieńczają krzyże. Po bokach zewnętrznych wież znajdują się napisy AOR/PSM inaczej z łac. Adalbertus Orator Regni – Poloniae Sanctus Martyr, co po przetłumaczeniu znaczy Wojciech Orędownik Królestwa Polskiego Święty Męczennik. Podstawy wież połączone są łukiem symbolizującym rzekę. Kartusz ma kształt profilowany, łagodnie zaokrąglony, niejako wpisujący się w koło, nawiązujący do dużej okrągłej pieczęci z dawnych lat, obwiedziony ciągłą grubą linią”. Herb jest znakiem prawnie chronionym i jego rozpowszechnianie wymaga zgody Zarządu Miasta.

Flaga

Została zaprojektowana przez Centrum Heraldyki Polskiej, a składa się z trzech równoległych pasów w układzie poziomym. Po 1/5 bocznych powierzchni wypełnia kolor błękitny, pozostałą środkową część flagi stanowi biel, na której umieszczony jest herb miasta, czyli postać Świętego Wojciecha między dwiema czerwonymi wieżami, trzymającego wiosło i krzyż.


Hejnał

Od wielu lat rozlega się w samo południe z wieży mławskiego ratusza. Melodia została skomponowana przez Mariusza Szabana i nawiązuje do muzyki współczesnej. wygrywana jest na trąbce, a odtwarzana elektronicznie z płyty kompaktowej. Odgrywanie melodii zsynchronizowane jest z zegarem i kalendarzem. Codziennie punktualnie hejnał oznajmia południe. Będzie on również obwieszczał rocznicę: wybuchu drugiej wojny światowej i bitwy pod Mławą (1 września o godz. 19.00) oraz początek nowego roku. Dzwony sąsiadującego z ratuszem kościoła Św. Trójcy biją na Anioł Pański z minutowym opóźnieniem. W czasie uroczystości państwowych i gminnych hejnał może być wykonywany przez trębacza.