Miejski Dom Kultury w Mławie jest samorządową instytucją kultury, a statutowe działania realizują nasi pracownicy: starają się animować, inspirować i wspierać społeczną aktywność na terenie miasta i okolic. Sukcesem placówki jest stała praca różnorodnych zespołów, kół i sekcji zainteresowań. W placówce działają dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne, wokalno-muzyczne, taneczne, plastyczne. W sali kina odbywają się seanse filmowe, przeglądy i festiwale, spektakle teatralne, wieczory poetycko-muzyczne, koncerty oraz okolicznościowe imprezy miejskie. Organizujemy również imprezy rozrywkowe w przestrzeni miejskiej (festyny i imprezy plenerowe) i na scenie w parku miejskim.

Miejski Dom Kultury w Mławie jest jedną z niewielu placówek w okolicy, która posiada profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz własną scenę z zadaszeniem, dzięki czemu może ją udostępniać innym podmiotom, w ramach działalności usługowej.

Dużym sukcesem MDK jest doroczne przygotowanie imprezy towarzyszącej Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą – Widowiska Ulicznego „Nalotu Bombowego na Miasto Mława”. W ten niesamowity spektakl angażujemy co roku mieszkańców z Mławy i okolic. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które do rekonstrukcji bitewnych włączyło ludność cywilną.

Status prawny

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Rejestry i ewidencje i archiwa

Dostęp do informacji publicznej

Historia

Historia Domu Kultury w Mławie sięga lat 50-tych ubiegłego stulecia. Działalność tamtych lat zdominowały formy teatralne oraz kameralny zespół smyczkowy, w których największą aktywność wykazywali dorośli.

Lata 60-te, to okres powstania placówek kulturalnych na wsi tzw. Klubokawiarni i do obowiązków pracowników Domu Kultury doszła opieka metodyczna i merytoryczna nad tymi placówkami. Instruktorzy ukierunkowywali działalność tych klubów, organizując szkolenia i wieczory poetycko- muzyczne.

Lata 70-te ożywiły działalność Domu Kultury, ponieważ włączyły się do niej Zakłady Pracy. Adresowany do nich Turniej Zakładów Pracy, cieszył się ogromną popularnością, a zwycięski zakład otrzymywał Puchar Przechodni Naczelnika Miasta.

Kolejne lata to okres zbierania po okolicznych wioskach przez pracowników Domu Kultury, przyśpiewek, gawęd i obyczajów ludowych, aby ocalić od zapomnienia folklor ludowy okolic Mławy. Organizowano przeglądy i wystawy twórców ludowych. Na bazie tych poczynań powstał zespół „Kontro”, który z upodobaniem przygotowywał tańce i przyśpiewki ludowe. Zespół cieszył sie ogromną popularnością na wielu wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach folklorystycznych.

W 1976 r., w związku z nowym podziałem administracyjnym Polski, Powiatowy Dom Kultury przemianowany został na Miejski Dom Kultury i ukierunkował swoją działalność na rzecz środowiska miejskiego.

Lata 80-90-te to okres, w którym aktywnie zaczęły działać zespoły artystyczne, rozwijały się nowe formy działalności i nawiązane zostały kontakty z teatrami zawodowymi, estradami i młodzieżowymi zespołami muzycznymi .Powstał też prężnie działający Klub Twórców Amatorów, zrzeszający poetów, malarzy, rzeźbiarzy, fotografików i rękodzielników.

Sala kinowa należała w tym czasie do II klasy sal widowiskowych w Polsce, więc chętnie występowały tu takie zespoły jak: Omega, Czerwone Gitary, Niebiesko- Czarni, Czerwono- Czarni, Czesław Niemen oraz wielu sławnych artystów estradowych.

Obecnie Miejski Dom Kultury w Mławie jest samorządową instytucją kultury, a statutowe działania realizują nasi pracownicy: starają się animować, inspirować i wspierać społeczną aktywność na terenie miasta i okolic. Sukcesem placówki jest stała praca różnorodnych zespołów, kół i sekcji zainteresowań. W placówce czynnej w godz. 8.00-21.00 działają dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne, wokalno- muzyczne, taneczne, plastyczne, W sali kina odbywają się seanse filmowe, przeglądy i festiwale, spektakle teatralne, wieczory poetycko- muzyczne, koncerty oraz okolicznościowe imprezy miejskie. Organizujemy również imprezy rozrywkowe w przestrzeni miejskiej (festyny i imprezy plenerowe) i na scenie w parku miejskim.

Miejski Dom Kultury w Mławie jest jedną z niewielu placówek w okolicy, która posiada profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz własną scenę z zadaszeniem, dzięki czemu może ją udostępniać innym podmiotom, w ramach działalności usługowej.

Dużym sukcesem MDK jest doroczne przygotowanie imprezy towarzyszącej Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą – Widowiska Ulicznego „Nalotu Bombowego na Miasto Mława”. W ten niesamowity spektakl angażujemy co roku mieszkańców z Mławy i okolic. Jesteśmy pierwszym Miastem w Polsce, które do rekonstrukcji bitewnych włączyło ludność cywilną.

Film promocyjny

Bycie bliżej odbiorców oferty kulturalnej to nasze główne zadanie, dlatego już myślimy o tym, jak pokonywać bariery, również te w komunikacji społecznej. Rozkodujmy wszystkie niewiadome, by lepiej się zrozumieć. Forma jest tak samo ważna jak przekaz.