Zespoły artystyczne

Chcesz być wśród najlepszych? Zostań członkiem artystycznych zespołów domu kultury! W duszy gra Ci muzyka, aktorstwo, taniec, a może śpiew, więc masz wszystko, co czyni Cię wyjątkowym. Dziel się z innymi swoją pasją, zmieniaj i twórz z ludźmi, którzy podzielają Twój artystyczny zapał i dążą do realizacji swoich marzeń. Scena należy do Ciebie.

Ludowy Zespół Artystyczny „Mławiacy”

„Mławiacy” to dziś grupa dziecięca działająca od 2018 r. Zespół po wielu perturbacjach jest tworzony od nowa, a opieką artystyczną objęła zespół tancerka oraz dyplomowana instruktorka z wieloletnim doświadczeniem – Ewa Koźlakiewicz.
Zespół tworzą dzieci w wieku od 6 lat, które z wielkim zapałem uczą się nowych kroków, figur, choreografii.

HISTORIA ZESPOŁU
Ludowy Zespół Artystyczny „Mławiacy”
 działalność swoją rozpoczął w 1961 r z inicjatywy p. Antoniego Chmielewskiego przy PSS „Społem” w Mławie. Od 1973 r. Zespół działał przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, aż do 2010 r. Dziecięcy dotąd zespół przekształcił się w wielopokoleniowy zespół, który od tej chwili działa przy Miejskim Domu Kultury w Mławie. Członkami najstarszej grupy zostały osoby, które wiele lat wcześniej zaznały przygody z tańcem ludowym, w tym właśnie zespole.Od początku istnienia zespołu opiekunem, choreografem muzykiem, instruktorem i kierownikiem była p. Halina Rzeplińska. Wraz z grupą najstarszą, która stała się grupą reprezentacyjną, pojawiła się p. Anita Ciarcińska, znana niektórym jako Aneta Rzeplińska. Mała Anetka, bo tak ja wszyscy nazywali była związana z zespołem od urodzenia, początkowo jako członek, później jako instruktor a prywatnie córka p. Haliny.
Na przestrzeni ponad 50 lat swojego istnienia zespół dał wiele koncertów, których nikt chyba nie byłby w stanie zliczyć. Występował zarówno lokalnie, uświetniając rożne uroczystości, jak również reprezentując nasze miasto w całej Polsce i poza jej granicami m.in. we Francji, czy ostatnio w Macedonii. Zawsze ciepło przyjmowany niejednokrotnie zajmował czołowe lokaty na konkursach tańca ludowego.

Mławska Orkiestra Dęta

Zdjęcie orkiestry dętej

Mławska Orkiestra Dęta powstała w listopadzie 2008 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego, i niezmiennie, aż do dziś działa przy Miejskim Domu Kultury. Jej pierwszym organizatorem był Mieczysław Piechocki, który wcześniej przez wiele lat dyrygował Mławskiej Orkiestrze Strażackiej. Doświadczenie Mieczysława Piechockiego okazało się nieodzowne do stworzenia nowej formacji, jaką była Mławska Orkiestra Dęta. Mieczysław Piechocki swoją pierwszą orkiestrę założył już 1979 r. Przez wiele lat był organistą, m.in. w Radzanowie, Skrwilnie, Glinojecku. Przez 10 lat był organistą w Płocku-Radziwiu. W Mławie pracował od 1964 r. jako organista w kościele pw. Świętej Trójcy. W latach 60. założył w Mławie pierwsze ognisko muzyczne. Było ono początkiem szkoły muzycznej I i II stopnia, która istnieje do dziś. Na emeryturze, jak przystało na prawdziwego pasjonata nie zrezygnował z muzykowania. Wraz z Włodzimierzem Adamskim – kapelmistrzem i Janem Śliwą – instruktorem nauki gry rozpoczął prowadzenie Mławskiej Orkiestry Dętej.
W pierwszym roku istnienia orkiestra zaprezentowała się kilkakrotnie, a pierwszy raz 23 kwietnia 2009 r. na święcie patrona miasta św. Wojciecha w Mławie. Orkiestranci uczestniczyli w zajęciach trzy razy w tygodniu. Ćwiczyli w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę, a efekty ich pracy mieszkańcy mogli podziwiać podczas ważnych uroczystości. Niestety, ze względów zdrowotnych Mieczysław Piechocki musiał zrezygnować z prowadzenia sekcji. W 2010 r. przekazał batutę swojemu uczniowi – Mirosławowi Cieślakowi, który do dziś prowadzi ten zespół. Mławska Orkiestra Dęta w pierwszych dwóch latach swojego istnienia była zespołem młodzieżowym, liczącym 37 osób. Podopieczni uczyli się przede wszystkim podstaw gry na instrumentach. W tym czasie orkiestra wykonywała repertuar pieśni kościelnych, marsze pochodne czy kolędy. Do 2010 r. zespół występował podczas: Wigilii Miejskiej w Mławie, mikołajek, odpustów parafialnych, zjazdów absolwentów, Dnia Papieskiego, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości czy Dnia Sybiraka.
Po zmianie prowadzącego i odejściu Włodzimierza Adamskiego oraz Jana Śliwy zmienił się również repertuar. Pan Mirosław Cieślak oprócz nauki utworów o charakterze patriotycznym i religijnym wprowadzał, o ile pozwalały na to umiejętności członków, kompozycje znanych zespołów sceny rozrywkowej.
W 2013 r. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury wyznaczył ponadto kierownika artystycznego zespołu, którym została Edyta Suszek. Wtedy został przygotowany nowy program muzyczny, w którym pojawiły się utwory takich sław jak Abba czy Frank Sinatra. W związku z rotacją wśród członków – wielu z młodzieżowej grupy wyjechało na studia, ogłoszono nabór do zespołu. W 2013 r. do orkiestry dołączyło kilkanaścioro dzieci w wieku 8-12 lat. Pojawiła się zatem potrzeba zatrudnienia dodatkowego instruktora, który prowadziłby grupę dziecięcą. W 2014 r. do Mławskiej Orkiestry Dętej dołączył Piotr Olewnik – nowy instruktor gry na instrumentach. W tym czasie równolegle działały dwie sekcje orkiestry: początkująca – prowadzona przez Piotra Olewnika i zaawansowana, którą szkolił Mirosław Cieślak. W związku z rozwojem zespołu w 2017 r. otrzymaliśmy z Miasta dofinansowanie na zakup nowych instrumentów dla orkiestry. Ze środków zakupiliśmy 14 saksofonów i 1 tubę.
W tym samym czasie zainwestowaliśmy również w stroje. Od tej pory mamy w pełni funkcjonujący skład i muzyków, którzy mogą się szkolić w nowym repertuarze. Niezmiernie cieszy nas, że Ci niegdyś młodsi członkowie orkiestry zasilają grupę reprezentacyjną. Tak jest do dziś, a wychowanków nadal przybywa. W ostatnich dwóch latach dostrzegamy progres wśród uczniów. Wykonują oni różnorodny repertuar. Grają  utwory zespołu The Beatles, utwór Hello Dolly, muzykę filmową oraz One Moment in Time z repertuaru Withney Houston czy najpopularniejsze walce Straussa. Te, i inne utwory zaprezentowali podczas koncertu z okazji karnawału, który odbył się 13 lutego 2018 r. w Miejskim Domu Kultury. W 2017 r. Mławska Orkiestra Dęta nagrała również materiał na płytę Mławska Kolęda, która była dodatkiem do świątecznego wydania lokalnego kwartalnika Mława Life. Obecnie zespół liczy 38 osób, jej kapelmistrzem jest Mirosław Cieślak, a koordynatorem jej prac Eliza Krzykowska.

Zespół Artystyczny Seniorów „Cantare”

Zespół Artystyczny Seniorów „Cantare” został powołany w styczniu 2012 roku . Mławscy seniorzy, którzy są członkami zespołu z pasją i poświęceniem realizują swoje zainteresowania muzyczne, czego dowodem jest ilość dawanych koncertów w naszym mieście i poza nim. „Cantare” może pochwalić się również wieloma sukcesami, jak chociażby zajęcie I miejsca w III Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych w Poświętnem. Zespół uczestniczy również w wielu inicjatywach lokalnych i wojewódzkich, angażuje się w pracę na rzecz najbardziej potrzebujących, wspiera przedsięwzięcia realizowane przez mławskie instytucje, parafie, organizacje pozarządowe, jak również niezwykle aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta. Dyrygentem artystycznym zespołu jest Małgorzata Milewska a akompaniatorem Jarosław Bartkowski.