Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt Kultura DIY. Podnosimy kompetencje lokalnej społeczności

Główne założenie projektu
Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników domu kultury w Mławie w zakresie obsługi programów i aplikacji do montażu i obróbki filmów, realizacji dźwięku, marketingu internetowego i komunikacji oraz doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt umożliwiający innowacyjne wykorzystanie narzędzi cyfrowych do tworzenia nowej oferty online odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności. 


Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie warunków do aktywizacji nie tylko animatorów kultury, ale i odbiorców oferty, zapewnienie im narzędzi do doskonalenia umiejętności twórczych i stymulowania kreatywności z wykorzystaniem rozwiązań audio-wideo i gier mobilnych. 


Planowane efekty
Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie komunikacji między instytucją a mieszkańcami i demokratyzację dostępu do narzędzi dla różnych środowisk i osób wykluczonych technologicznie. Szkolenia dotyczące projektowania oferty programowej online oraz obsługi narzędzi internetowych i zakupionego sprzętu pozwolą na niezależną, samodzielną i twórczą pracę instruktorów specjalizujących się w wielu dziedzinach kultury. Dzięki nabyciu nowych kompetencji cyfrowych nawiążemy współpracę z osobami z Mławy, które nie mogły do tej realizować swoich pomysłów właśnie ze względu na brak sprzętu i umiejętności pracowników instytucji.


Wartość projektu 114 400,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich  107 400,00 zł

# Aktualności związane z projektem

Nowy sprzęt już w użytkowaniu

Dodano
Nasz projekt „Kultura DIY. Podnosimy kompetencje lokalnej społeczności” ruszył pełną parą. W Miejskim Domu Kultury pojawił się już sprzęt, który znacznie ułatwi nam pracę. Dzięki…

Zapytanie cenowe – szkolenie

Dodano
W związku z realizacją przez Miejski Dom Kultury w Mławie projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji…
Pierwsze szkolenia za nami

Pierwsze szkolenia za nami

Dodano
Poniedziałek i wtorek (17-18 stycznia 2022 r.) nabywaliśmy nowe kompetencje cyfrowe. Dzięki udziale w projekcie „Konwersja cyfrowa domów kulturach” mieliśmy możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, ale…