Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt Kultura DIY. Podnosimy kompetencje lokalnej społeczności

Główne założenie projektu
Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników domu kultury w Mławie w zakresie obsługi programów i aplikacji do montażu i obróbki filmów, realizacji dźwięku, marketingu internetowego i komunikacji oraz doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt umożliwiający innowacyjne wykorzystanie narzędzi cyfrowych do tworzenia nowej oferty online odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności. 


Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie warunków do aktywizacji nie tylko animatorów kultury, ale i odbiorców oferty, zapewnienie im narzędzi do doskonalenia umiejętności twórczych i stymulowania kreatywności z wykorzystaniem rozwiązań audio-wideo i gier mobilnych. 


Planowane efekty
Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie komunikacji między instytucją a mieszkańcami i demokratyzację dostępu do narzędzi dla różnych środowisk i osób wykluczonych technologicznie. Szkolenia dotyczące projektowania oferty programowej online oraz obsługi narzędzi internetowych i zakupionego sprzętu pozwolą na niezależną, samodzielną i twórczą pracę instruktorów specjalizujących się w wielu dziedzinach kultury. Dzięki nabyciu nowych kompetencji cyfrowych nawiążemy współpracę z osobami z Mławy, które nie mogły do tej realizować swoich pomysłów właśnie ze względu na brak sprzętu i umiejętności pracowników instytucji.


Wartość projektu 114 400,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich  107 400,00 zł

# Aktualności związane z projektem