W MDK pojawiły się pętle indukcyjne

Wykonaliśmy kolejny krok w stronę dostępności. W Miejskim Domu Kultury w Mławie dysponujemy już nowym sprzętem, który ułatwi nam kontakt z osobami niedosłyszącymi. W Polsce jest już ponad milion takich osób, a ich odsetek wciąż rośnie, zatem postanowiliśmy, że nie będziemy obojętni na ich potrzeby.

Pętla indukcyjna w porównaniu z aparatem słuchowym wzmacnia wybrany dźwięk, niwelując dezorientujący hałas otoczenia. Jest to bardzo pożyteczne urządzenie w miejscach, gdzie przebywa wiele osób, które wprowadzają szum komunikacyjny. Dzięki pętli osoba korzystająca z aparatu słuchowego słyszy dźwięk czysto, bez zakłóceń i nie czuje dyskomfortu przy rozmowie z innymi osobami. Od teraz osoby ze specjalnymi potrzebami będą mogły kupić bilet w kasie, porozmawiać z recepcjonistą, ale również wziąć udział np. w zajęciach plastycznych prowadzonych w domu kultury. Pętla może posłużyć również osobom, które uczestniczą w konferencjach czy kameralnych wydarzeniach. Pozwala uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.

Kto może skorzystać z pętli indukcyjnej?
Osoba niedosłysząca posiadająca aparat słuchowy z funkcją do odbioru dźwięku z pętli indukcyjnej. Wystarczy przełączyć swój aparat słuchowy w tryb współpracy z pętlą indukcyjną. Najczęstsze oznaczenie na aparacie litera T.

Jeśli korzystasz z aparatu słuchowego z trybem współpracy z pętlą i chciałabyś/chciałbyś pomóc nam w przetestowaniu przenośnej pętli indukcyjnej, która będzie znajdowała się w dwóch punktach – przy okienku kasowym i w recepcji, to zapraszamy Cię na spotkanie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 do domu kultury. Bez Ciebie trudno będzie nam ocenić jakość sprzętu oraz jego zastosowanie. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli się nauczyć korzystania z pętli, która do tej pory jest mało spotykanym urządzeniem.

Pętle indukcyjne zostały zakupione w ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” i sfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

O naszym projekcie możesz przeczytać na stronie https://mdkmlawa.com/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/