Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr 148/2021/KCDK, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z tworzenia autorskich gier mobilnych opartych o lokalizację gracza.