Dzięki projektowi systemowemu Konwersja cyfrowa domów kultury wkraczamy na wyższy poziom cyfryzacji. Pozyskaliśmy fundusze na nowy sprzętale przede wszystkim nabyliśmy kompetencje, które pozwolą nam na tworzenie atrakcyjniejszej oferty kulturalnej dla młodych odbiorców. Bogatsi o nowe umiejętności i  pomysły, w ubiegłym tygodniu pracowaliśmy na naszą pierwszą mobilną grą opartą o lokalizację gracza.

Mamy nadziejęże niedługo będziecie mogli zobaczyć efekty naszej burzy mózgów i podzielicie nasz entuzjazm do tej formy aktywnościChcemy dostarczać rozrywkiale również edukować i udowodnićże spacer ze smartfonem po mieście może być bardzo inspirujący.

Szczególne podziękowania ślemy do Pań Natalii Kościńskiej i Anny Cykman, które wprowadziły nas w tematykę gier, objaśniły ich mechanizm i zaprezentowały przykłady dobrych praktyk.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC).

#konwersjacyfrowadomówkultury #nck #funduszeeuropejskie #konwersjacyfrowa #narodowecentrumkultury #MDKMława #goodbooks