Miejski Dom Kultury, Urząd Miasta Mława oraz Fundacja For Art zapraszają do wzięcia udziału w KONKURSACH inspirowanych twórczością znanego na całym świecie kompozytora Victora Younga, w którego życiorysie przewija się wątek mławski.

W tym roku ponownie oprócz konkursu plastycznego „Malowanie muzyką” zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Gdzie są skrzypce Younga?”

Prace na oba konkursy można nadsyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2022r.  na adres Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława z dopiskiem II Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „Gdzie są skrzypce Younga?”  lub IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Malowanie muzyką”. Prace można także składać bezpośrednio w recepcji Miejskiego Domu Kultury, a na konkurs literacki przesłać również drogą mailową na adres h.wieczorek@mdkmlawa.com.

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: dzieci klas 0-III (tu zgłoszenia prac mogą dokonywać także dzieci grup „0” z placówek przedszkolnych), uczniowie klas IV-VI oraz młodzież klas VII-VIII.

Zgłoszenia do konkursu literackiego mogą przesyłać uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz osoby dorosłe.

Przypominamy, iż każda praca plastyczna powinna być (z tyłu pracy) podpisana imieniem i nazwiskiem. Na odwrocie pracy powinien być podany również  wiek autora pracy, adres do korespondencji oraz koniecznie numerem telefonu.

Prace literackie podpisujemy godłem (pseudonimem).

Do nadsyłanych prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę w konkursie plastycznym oraz jedną pracę w konkursie literackim. Udział w konkursie plastycznym nie wyklucza udziału w konkursie literackim.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać na adres: h.wieczorek@mdkmlawa.com. Kontakt telefoniczny Hanna Matecka-Wieczorek, 23 654 35 85.

Rozstrzygnięcie konkursów tradycyjnie nastąpi podczas tegorocznej edycji Victor Young Jazz Festival 2022 Mława. O sposobie przekazania nagród laureatom obu konkursów poinformujemy w osobnym komunikacie przed 24 września 2022r.

Regulaminy, karty zgłoszeń oraz załącznik z plikami muzycznymi do pobrania poniżej.