plakat

W najbliższą niedzielę 14 kwietnia Miasto Mława, firma NOVAGO, Miejski Dom Kultury w Mławie oraz stowarzyszenia Zero Waste i Działamy dla Mławy organizują piknik ekologiczny pn. EKO-OFENSYWA. W ramach wydarzenia odbędą się dwa spektakle ekologiczne, które wystawi Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Wstęp na przedstawienia będzie bezpłatny, ale możliwy tylko za okazaniem wejściówki, którą będzie można pozyskać w kasie kina Kosmos. Wystarczy odwiedzić Miejski Dom Kultury w Mławie, udać się do okienka wpłat i poprosić o darmowy bilet wstępu. Wejściówki będzie można odbierać od 10 kwietnia od godz. 12.00. Ilość biletów ograniczona.

Krótki opis spektakli:

 • Spektakl dla dzieci w wieku 4-10 lat
  godz. 12.00
  Drzewo życia to spek­takl opowiadający o losach starej Gazety Emilii, pieska Rysia, pot­worze Gał­ganie oraz mądrym Drzewie Życia. Emilia i Rysiek postanaw­iają zawal­czyć o otacza­jący ich świat i poszukać starego drzewa, które wie jak dbać o środowisko, jak seg­re­gować śmieci i zapo­b­ie­gać smogowi oraz jak pozbyć się strasznego pot­wora Gał­gana.
  Czas trwa­nia: 60 minut
 • Spektakl dla młodzieży w wieku 10-15 lat
  godz. 15.00
  EkoDe­tek­tywi to spek­takl przy­godowy, który zabierze widzów w fas­cynu­jącą podróż przez środowiskowe wyzwa­nia. Nasi detek­tywi: Albina i Albert stawią czoła tajem­niczej zagadce zanieczyszczenia w ich mieś­cie. Poprzez emocjonu­jącą fabułę, wid­zowie będą mogli doświad­czyć śledztwa, walki z zanieczyszcze­niem i poszuki­wa­nia rozwiązań proeko­log­icznych. Bohaterowie spo­tykają na swej drodze mieszkańców miasta i od nich próbują zdobyć infor­ma­cje i dowody, które pomogą im rozwiązać zagadkę.
  Czas trwa­nia: 60 minut

Informacje o spektaklach pochodzą ze strony http://www.kultura.krakow.pl/

plakat

Wydarzenia FB  https://tiny.pl/drmt8