W przyszły czwartek seniorzy należący do Klubu Seniora Milonga i Zespołu Artystycznego Seniorów Cantare wezmą udział w spotkaniu profilaktycznym poświęconym uzależnieniu od leków i zawartych w nich substancji psychoaktywnych jak kodeina czy efedryna. Wykład specjalisty lekarza Marka Jakubiaka będzie poświęcony lekomanii, ale także zdrowemu stylowi życia, o jakiego zachowanie należy dbać również po ukończeniu 60 lat.

Coraz częściej mówi się o lekach jako o narkotykach bez recepty, ale ten temat jest wciąż bagatelizowany przez społeczeństwo. W starszym wieku mieszanie różnych substancji może być wyjątkowo niebezpieczne. Takie zachowanie może wynikać z niewiedzy, ale również z kłopotów z pamięcią bądź uzależniania, które może doprowadzić do licznych chorób, a nawet śmierci. Niektóre lekki spowalniają nasze reakcje podobnie jak używki, a to może również rzutować na nasze postępowanie. Podczas spotkania zostanie poruszony również problem wyłudzeń i kradzieży, których ofiarą coraz częściej padają również emeryci borykający się z lekomanią. Prelekcję na ten temat wygłosi funkcjonariusz policji asp. szt. Mirosław Cieślak.

Leki mają duży wpływ na nasze zdrowie, ale spożywanie ich, jeśli nie ma ku temu wyraźnych wskazań w nadmiernych ilościach, może przynieść nam więcej kłopotów niż pożytku. Zagrażamy w ten sposób sami sobie, a inni mogą to również wykorzystać i spowodować, że staniemy się ofiarą ich niecnego planu.

Po zakończeniu spotkania profilaktycznego, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Mławie, uczestnicy wyjadą na zabawę taneczną do ośrodka w Niestumiu.

Zadanie odbędzie się w ramach projektu MDK „Z dala od używek i zagrożeń” i jest finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 r.