Plakat

Do 30 września br. przedłużamy termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny oraz literacki związane z obchodami 140-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Przypominamy, iż prace na konkurs plastyczny mogą składać dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich z terenu Mławy.

Prace na konkurs literacki mogą do nas nadsyłać mławscy uczniowie szkół podstawowych klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII, szkół średnich a także osoby dorosłe.

Udział w konkursie plastycznym nie wyklucza udziału w konkursie literackim. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę w każdym z tych konkursów.

Prace zarówno na konkurs literacki, jak i plastyczny można składać do 30 września 2021 r. w recepcji Miejskiego Domu Kultury w Mławie (poniedziałek-wtorek 8.00-16.00, środa-piątek 8.00-19.00 a także sobota-niedziela 12.00-19.00) lub przesyłać na adres:

Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława

z dopiskiem „Konkurs plastyczny związany z obchodami 140-lecia OSP w Mławie” lub „Konkurs literacki związany z obchodami 140-lecia OSP w Mławie”.

Prace na konkurs literacki można także przesłać drogą mailową na adres:

h.wieczorek@mdkmlawa.com

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku i opublikowane na stronie organizatora www.mdkmlawa.com oraz fanpage’u Miejskiego Domu Kultury w Mławie i stronie www.mlawa.pl

O terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Karty zgłoszenia i regulaminy konkursów na stronie:

https://mdkmlawa.com/aktualnosci/2021/05/7657/

Dodatkowa informacja dotycząca zniesienia ograniczenia wiekowego dla osób dorosłych w konkursie literackim pod linkiem https://mdkmlawa.com/aktualnosci/2021/08/8370/