Klub Seniora Milonga

Pandemia doprowadziła do zawieszenia działalności jednego z najprężniej działających klubów seniora w Mławie, ale my już myślimy o jego reaktywacji. Od 2 września br. wszyscy, którzy mają co najmniej 55 lat, kochają taniec, podróże i chcą rozwijać swoje pasje, mogą być członkami tego klubu.

Wystarczy przyjść osobiście do recepcji Miejskiego Domu Kultury w Mławie i wypełnić kartę uczestnika na sezon artystyczny 2021/2022. Zapisy obowiązują również dotychczasowych uczestników tanecznych czwartkowych spotkań.

Miesięczna opłata za uczestnictwo to 25 zł/os. Ze względu na obowiązujące obostrzenia wprowadzamy limit miejsc. Osoby będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

Zastrzegamy, że mamy prawo do natychmiastowego odwołania zajęć w przypadku stwierdzenia dużej zachorowalności na terenie powiatu mławskiego i zwiększonego ryzyka epidemicznego. Ponowne zawieszanie działalności Klubu może być również możliwe w przypadku zaostrzenia obostrzeń dla instytucji kultury.