|||
|||
Przypominamy, że można otrzymać zwrot za bilety na odwołane przez MDK imprezy i seanse filmowe. Seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku po zwrot opłaty za zajęcia zapraszamy od 25 maja (poniedziałek)
Kasa będzie czynna w godz. 8.30- 15.00.

Wchodząc do budynku, prosimy o zachowanie zalecanych środków ostrożności i stosowanie się do obowiązujących w czasie pandemii zasad bezpieczeństwa.

Osoby, które zgłoszą się po zwrot należności, poproszone będą o okazanie dowodu zakupu — biletu/paragonu.