||
||
Przystępujemy do 41. edycji Konkursu Recytatorskiego
WARSZAWSKA SYRENKA

Lata mijają, ale zainteresowanie konkursem nie słabnie.
To zasługa organizatorów poszczególnych etapów przesłuchań, którzy z zaangażowaniem pracują na rzecz promowania literatury i czytelnictwa – a przede wszystkim kultury żywego słowa. 

Dołóżmy starań, aby również w tym roku, konkurs był szczególnym wydarzeniem w edukacji naszych dzieci, aby przebiegał w atmosferze radosnej rywalizacji, i żeby pozostawił żywe wspomnienia.

Eliminacje powiatowe 41. Konkursu Recytatorskiego
WARSZAWSKA SYRENKA
odbędą się 27 marca 2018 r. o godz. 9.00
w sali kina MDK

Zgłoszenia laureatów eliminacji szkolnych i gminnych,
prosimy przesłać na adres:
Miejski Dom Kultury, ul. St. Rynek 13, 06-500 Mława lub na adres e-mail: h.wieczorek@mdkmlawa.com w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2018 r.
Dodatkowe informacje – Hanna Matecka-Wieczorek, inst. ds. teatru MDK, tel. 23 654 35 85
Do pobrania: Regulamin, Karta Uczestnika. Jako przydatny (nieobowiązkowy) dodatek: Uwagi dla Recytatora.

Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa.

Regulamin_2018.doc
Karta_UczestnikaZ1.doc
Uwagi_Dla_Recytatora.docx