||
||
W dniach 26-29 października 2017 r. reprezentacyjna grupa Ludowego Zespołu Artystycznego „Mławiacy” wyjeżdża na warsztaty taneczne do Ośrodka Wypoczynkowego „Hartek” w Grodzicznie. Celem warsztatów będzie edukacja młodzieży w zakresie tańca ludowego i klasycznego, popularyzacja twórczości ludowej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu tanecznego. To pierwsze takie warsztaty z nową instruktor tańca ludowego MDK – Ewą Koźlakiewicz.