||
||
Ze względu na małą ilość nadesłanych prac na konkurs literacki „Za co kocham Mławę”, przedłużyliśmy termin nadsyłania tekstów do 30 września 2017 r. Informujemy, że wszystkie dotychczas nadesłane prace biorą udział w konkursie, gdyż regulamin nie ulega zmianie. Zachęcamy do pisania swoich wspomnień o Mławie, które zostaną później wydane w zbiorowej publikacji. Prace może nadsyłać każda osoba, która ukończyła 15 lat. Tekst nie może przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Nie narzucamy również minimum, co jest dobrą wiadomością dla osób oszczędnych w słowach. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku. 

Regulamin_konkursu_ZZa_co_kocham_MlaweZ2.docx
Formularz_zgloszeniowyZ2.docx