||
||
Informacja jest szczególnie ważna dla osób, które dokonują przelewów na dotychczasowy numer konta Miejskiego Domu Kultury – przede wszystkim rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach oraz innych kontrahentów i instytucji samorządowych.

Od dziś należy przelewać pieniądze na nowy rachunek bankowy MDK w Mławie o numerze  16 8230 0007 3002 2670 2000 0001 

Prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany numer konta, a osoby, które w ostatnich dniach zrobiły przelew na nasz dotychczasowy rachunek, uprzedzamy, że jest on nadal aktywny i nie ma podstaw do obaw, że dokonana przez Państwa wpłata będzie anulowana. Z uwagi na pojawiające się problemy prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na nowy rachunek bankowy Miejskiego Domu Kultury.