||
||
Już od listopada na korzystniejszych zasadach z kina korzystać będą mogli studenci do 26 r. życia płacąc cenę biletu ulgowego (tj. 12 zł za film w 2D i 14 zł za film w 3D). Chcąc skorzystać ze zniżki należy okazać legitymację studencką.

Z podobnej zniżki, jak studenci mogą korzystać emeryci powyżej 60 r. życia. Do skorzystania z tej zniżki upoważnia legitymacja emerycka.

Specjalną ofertę przygotowaliśmy dla uczestników zajęć i sekcji działających przy MDK. Każdy, kto przychodzi do nas na zajęcia i dokonuje regularnych opłat będzie mógł korzystać z kina już za 10 zł, niezależnie od formatu, w którym pokazywany jest film. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają specjalne karty, które będą stanowiły podstawę do korzystania ze zniżek. Ze zniżki można korzystać po uregulowanej wpłacie za zajęcia, co kasjer zaznaczy we wspomnianej karcie. Osoby płacące za zajęcia przez Internet mogą otrzymać wpis w recepcji MDK.

Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami artystycznymi w MDK osoby, które uczęszczają w kilku zajęciach będą za drugie zajęcia płacić 50% kwoty. Zniżka ta dotyczyć będzie zajęć tańszych. Zniżka ta nie dotyczy Klubu Seniora Milonga.
Ważne: zniżki nie sumują się, a więc osoby mogące korzystać np. z Karty Mławiaka, Karty Rodzinka 3+, Ogólnopolskiej Karty Dużej rodziny muszą wybrać jedną z opcji naszych zniżek.