||
||
W pierwszym tygodniu 2016 roku zaprezentujemy widzom najnowszą, fabularyzowaną historię o życiu obecnego papieża – Franciszka I. W filmie doskonale zostały ukazane relacje papieża z ludźmi ubogimi oraz jego zaangażowanie w pomoc potrzebującym w czasie dyktatury wojskowej w Argentynie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na seanse w dniach 4, 5 i 7 stycznia o godz. 17.00. Bilety można nabyć w kasie kina bądź dokonać zakupu online.