potańcówka w parku miejskim

W sobotę 15 czerwca br. odbył się pierwszy profilaktyczny wykład poświęcony uzależnieniom. W tym sezonie wakacyjnym planujemy pięć spotkań, których głównymi tematami będzie ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powiemy o pierwszych symptomach uzależnień, ich konsekwencjach oraz sposobach leczenia. Wszystko całkowicie bezpłatnie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.

Kolejny wykład 29 czerwca w przerwie między koncertem zespołu DUO. Zapraszamy do skorzystania z oferty.

#MlawaProfilaktycznie #MiastoMlawa Miasto Mława