obraz akwarela
Z zawodu ogrodniczka, specjalistka w zakresie rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych, a od 2020 r. absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa.
Swoją przygodę ze sztuką zaczęła w 2012 roku, ucząc się rysunku u Jacka Malinowskiego w legionowskim MOK-u. Wtedy również stawiała pierwsze kroki w trudnej technice akwareli.
Fascynuje ją światło, przestrzeń i kolor.
Od 2019 r. zrzeszona w Warszawskim Stowarzyszeniu Plastyków. Uczestniczy w plenerach malarskich i wystawach zbiorowych Stowarzyszenia.
W 2022 i 2023 roku miała trzy wystawy indywidualne.
2022 – Akwarele – Poczytalnia w Legionowie
2022 – Z tęsknoty za latem – MOK w Legionowie
2023 – Z tęsknoty za zimą – Poczytalnia w Legionowie
Od autorki
𝓝𝓪𝓳𝓵𝓮𝓹𝓲𝓮𝓳 𝔀𝔂𝓻𝓪𝔃̇𝓪𝓶 𝓼𝔀𝓸𝓳𝓪̨ 𝔀𝓻𝓪𝔃̇𝓵𝓲𝔀𝓸𝓼́𝓬́ 𝓹𝓸𝓹𝓻𝔃𝓮𝔃 𝓹𝓻𝓪𝓬𝓮 𝔀 𝓽𝓮𝓬𝓱𝓷𝓲𝓬𝓮 𝓪𝓴𝔀𝓪𝓻𝓮𝓵𝓲, 𝓬𝔃𝓪𝓼𝓮𝓶 𝔀 𝓹𝓸ł𝓪̨𝓬𝔃𝓮𝓷𝓲𝓾 𝔃 𝓽𝓾𝓼𝔃𝓮𝓶 𝓲 𝓲𝓷𝓷𝔂𝓶𝓲 𝓶𝓮𝓭𝓲𝓪𝓶𝓲. 𝓤𝓵𝓾𝓫𝓲𝓸𝓷𝓮 𝓽𝓮𝓶𝓪𝓽𝔂 𝓶𝓸𝓲𝓬𝓱 𝓹𝓻𝓪𝓬 𝓽𝓸 𝓴𝓻𝓪𝓳𝓸𝓫𝓻𝓪𝔃, 𝓻𝓸𝓼́𝓵𝓲𝓷𝔂 𝓲 𝓹𝓽𝓪𝓴𝓲. 𝓩 𝓜ł𝓪𝔀𝓪̨ 𝓳𝓮𝓼𝓽𝓮𝓶 𝔃𝔀𝓲𝓪̨𝔃𝓪𝓷𝓪 𝓶𝓸𝔃̇𝓷𝓪 𝓹𝓸𝔀𝓲𝓮𝓭𝔃𝓲𝓮𝓬́ 𝓸𝓭 𝓾𝓻𝓸𝓭𝔃𝓮𝓷𝓲𝓪. 𝓣𝓾 𝓼𝓲𝓮̨ 𝓾𝓻𝓸𝓭𝔃𝓲ł𝓪𝓶 𝓲 𝓶𝓲𝓮𝓼𝔃𝓴𝓪ł𝓪𝓶 𝔃 𝓻𝓸𝓭𝔃𝓲𝓬𝓪𝓶𝓲 𝔀 𝓹𝓲𝓮𝓻𝔀𝓼𝔃𝔂𝓬𝓱 𝓵𝓪𝓽𝓪𝓬𝓱 𝔃̇𝔂𝓬𝓲𝓪. 𝓦 𝓜ł𝓪𝔀𝓲𝓮 𝓲 𝓸𝓴𝓸𝓵𝓲𝓬𝓪𝓬𝓱 𝓶𝓲𝓮𝓼𝔃𝓴𝓪 𝔀𝓲𝓮𝓵𝓮 𝓫𝓵𝓲𝓼𝓴𝓲𝓬𝓱 𝓶𝓲 𝓸𝓼𝓸́𝓫 𝔃 𝓶𝓸𝓳𝓮𝓳 𝓻𝓸𝓭𝔃𝓲𝓷𝔂. 𝓩𝓪𝔀𝓼𝔃𝓮 𝔃 𝔀𝓲𝓮𝓵𝓴𝓪̨ 𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼́𝓬𝓲𝓪̨ 𝓲 𝔀𝔃𝓻𝓾𝓼𝔃𝓮𝓷𝓲𝓮𝓶 𝓹𝓸𝔀𝓻𝓪𝓬𝓪𝓶 𝔀 𝓽𝓮 𝓼𝓽𝓻𝓸𝓷𝔂.

Wernisaż wystawy „Wodą malowane” odbędzie się 26 kwietnia o godz. 17.00 w Galerii Foyer. Zapraszamy.