plakat
Już 26 sierpnia zapraszamy na seanse filmów wojennych w ramach kina plenerowego. Godziny wyświetleń wybranych produkcji podane są na plakacie.
Przed filmami długometrażowymi będą również wyświetlane spoty profilaktyczne dotyczące uzależnień. Pierwszy seans już o godz. 12.00.
Zadanie „Profilaktyczne kino plenerowe” współfinansowano ze środków Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023.