plakat

Kochani, w 2023 roku obchodzimy 100-lecie Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka Mława. Z tej okazji Miejski Dom Kultury w Mławie zaprasza wszystkich miłośników piłki nożnej z mławskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w dwóch konkursach plastycznych.

Konkursy skierowane są do:

  • przedszkolaków (z przedszkoli publicznych i niepublicznych – tu zgłoszenia prac mogą dokonywać także dzieci grup „0” z placówek przedszkolnych),
  • uczniów szkół podstawowych: dzieci klas 0-III, uczniów klas IV-VI, młodzieży klas VII-VIII oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Prace na oba konkursy można nadsyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2023 r.  na adres Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 100-LECIA KLUBU SPORTOWEGO MKS MŁAWIANKA MŁAWA lub KONKURS PLASTYCZNY „ZAPROJEKTUJ STRÓJ PIŁKARSKI MKS MŁAWIANKA MŁAWA” lub składać bezpośrednio w recepcji Miejskiego Domu Kultury.

Konkurs organizowany jest przez Miejski Dom Kultury w Mławie.

Zarówno pierwszy, jak i drugi konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta Mława.

Laureaci najciekawszych prac z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. O terminie wręczenia nagród laureatów poinformujemy drogą telefoniczną. Zdjęcia prac i listę zwycięzców opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz facebookowym fanpage`u.

Regulaminy oraz karty zgłoszeniowe znajdują się w załączniku.