W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. wracamy do organizacji zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Wraz z rozpoczęciem nowego roku prosimy o uiszczanie opłat za zajęcia przelewem na rachunek bankowy o numerze 07 1090 2590 0000 0001 5134 0047 lub w kasie Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-19.30.