Państwowa Straż Pożarna

OGŁASZAMY KONKURSY ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 30-LECIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W tym roku mija trzydzieści lat od powstania w Mławie Państwowej Straży Pożarnej. W związku z organizacją obchodów kolejnej rocznicy tego wydarzenia chcemy popularyzować wiedzę na temat pracy strażaków, którzy każdego dnia służą ojczyźnie i jej obywatelom. Na tę okoliczność ogłaszamy dwa konkursy, w których mogą wziąć udział przedszkolaki (tylko konkurs plastyczny), uczniowie mławskich szkół podstawowych i średnich (konkurs plastyczny i literacki), a także osoby dorosłe (tylko konkurs literacki).

Prace mogą dotyczyć takich tematów jak, np.: udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych; zwalczanie klęsk żywiołowych, ekologicznych; ratownictwa technicznego, prowadzenia działań PSP na obszarach wodnych oraz historii pożarnictwa.

W konkursie literackim każdy autor może zgłosić jeden utwór napisany prozą lub wierszem, a w konkursie plastycznym jedną pracę mającą formę przestrzenną lub płaską. Do konkursów będą zakwalifikowane tylko teksty, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane oraz prace plastyczne wykonane samodzielnie.

Nagrody w konkursach zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach:

– przedszkola (wyłącznie konkurs plastyczny)

– klasy I – III

– klasy IV – VI

– klasy VII – VIII

– szkoły średnie

– osoby dorosłe (wyłącznie konkurs literacki)

Udział w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie wyklucza udziału w konkursie literackim. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę w każdym z tych konkursów.

Prace zarówno na konkurs literacki, jak i plastyczny można składać do 20 maja 2022 r. w recepcji Miejskiego Domu Kultury w Mławie (poniedziałek-wtorek 8.00-16.00, środa-piątek 8.00-19.00, a także sobota-niedziela 12.00-19.00) lub przesyłać na adres: Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława z dopiskiem „Konkurs plastyczny związany z obchodami 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” lub „Konkurs literacki związany z obchodami 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej P w Mławie”.

Prace na konkurs literacki można także przesłać drogą mailową na adres: h.wieczorek@mdkmlawa.com

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca i opublikowane na stronie organizatora www.mdkmlawa.com oraz fanpage’u Miejskiego Domu Kultury w Mławie i stronie www.mlawa.pl

O terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Regulaminy i karty zgłoszenia w załączniku.

Konkursy organizowane są pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.