MDK

Od 1 marca 2021 r. do 13 listopada br. Miejski Dom Kultury w Mławie realizował zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Grant przyznany instytucji w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” został spożytkowany na przeprowadzenie analizy potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, ale również realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w konkursie na otwarte inicjatywy kulturalne.

Po weryfikacji przedstawionych przez mieszkańców propozycji zmian w sferze kultury do realizacji zakwalifikowało się pięć projektów, których autorami byli mieszkańcy Mławy.

W okresie od 1 sierpnia do 5 listopada br. dzięki zewnętrznym środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Kultury odbyły się m.in. projekcje filmowe w ramach kina plenerowego pn. „Kino na Starym Rynku” (projekt zgłoszony przez młodzież – uczniów, ale też absolwentów mławskich szkół ponadpodstawowych), inscenizacja przedstawiająca obyczaje przedwojennej Mławy „Powróćmy jak za dawnych lat” (realizacja Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława), warsztaty florystyczne „Z kwiatami nam do twarzy” (realizacja Małgorzata Zakrzewska) oraz warsztaty „Dla każdego coś… dobrego” opracowane i prowadzone przez harcerzy w Miejskim Domu Kultury w Mławie. W ramach ostatniej piątej inicjatywy powstała gra planszowa „Mława 1429, czyli spacerkiem po Mławie”, której autorami są członkowie Stowarzyszenia Mława Miasto Zabytkowe.

Te wszystkie wydarzenie mogły odbyć się dzięki zaangażowaniu mławian i ich gotowości do tworzenia oferty kulturalnej miasta, która odpowiadałaby na zapotrzebowanie przedstawione w diagnozie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że każda osoba biorąca udział przy realizacji wydarzeń czuła się odpowiedzialna za ich przeprowadzenie.  Doceniamy ogromną pracę, jaką wykonali autorzy inicjatyw oraz kreatywność, z jaką podchodzili do kolejnych zadań. Przeprowadzenie autorskich inicjatyw mogą poczytać sobie za sukces i z dumą informować o tym innych. Jesteśmy dla nich pełni uznania i cieszymy się, że dzięki pozyskanym funduszom mogli zrealizować inicjatywy, które spotkały się pozytywnym odbiorem otoczenia. Mamy nadzieję, że ta współpraca, która została zapoczątkowana przy tym projekcie, wpłynie na większą aktywność mieszkańców w sferze kultury i zainicjuje nowe działania, które odtąd będziemy mogli prowadzić wspólnie.

Szczególne podziękowanie składamy również Pani Grażynie Gnatowskiej – animatorce z ramienia Narodowego Centrum Kultury, która koordynowała przebieg zadania i była przy realizacji najważniejszych jego etapów oraz socjologowi Panu Krzysztofowi Martyniakowi za pomoc w przeprowadzeniu badań.

Po realizacji tego zadania zauważamy wyczuwalną zmianę i widzimy rozwój, na który liczyliśmy, podchodząc do realizacji naszego projektu. Mamy nadzieję, że ta tendencja będzie utrzymywać się jeszcze przez długi czas. Cieszymy się, że mogliśmy poznać osoby pełne entuzjazmu i pomysłów na realizacje nowych działań kulturalnych. Pozdrawiamy autorów inicjatyw i czekamy na kolejnych kulturalnie zakręconych mieszkańców.

Spotkanie ewaluacyjne z autorami projektów (MDK, sala I piętro)