Mazowsze Północe Ziemia Nieznanana

Zainicjujmy modę na lokalność! Jest okazja, by poznać dawne melodie, pieśni i tańce z okolic Mławy.

Od 4 do 9 października w Mławie z inicjatywy Kai i Janusza Prusinowskich będzie odbywać się po raz pierwszy Festiwal Mazowsze Północne. Ziemia Nieznana. W programie warsztaty taneczne, muzyczne, rękodzielnicze oraz koncerty w szkołach powiatu mławskiego i Miejskim Domu Kultury w Mławie.

Pomysł organizacji festiwalu został doceniony przez Narodowe Centrum Kultury i dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu EtnoPolska 2021. Twórca „Wszystkich Mazurków Świata” – Janusz Prusinowscy wraz z żoną, zespołem i zaproszonymi gośćmi zrealizuje pionierski projekt ukierunkowany na wprowadzanie elementów kultury tradycyjnej w życie lokalnych społeczności. Jest to nowe działanie, a co szczególnie ważne, pokazujące lokalny potencjał twórczy.

Wraz z autorami festiwalu mieszkańcy odkryją muzyczną i taneczną tradycję Północnego Mazowsza. Będzie można nauczyć się m.in. tańca kontro, poznać historię zespołu, który nosił taka samą nazwę i działał przy domu kultury w Mławie, wykonać kolorowe pająki, wsłuchać się w dźwięki zapomnianych instrumentów i potańczyć przy melodiach, które jeszcze na początku ubiegłe stulecia umilały czas biesiadnikom na wiejskich zabawach i weselach. Na finał festiwalu zaplanowana jest zabawa w starym stylu przy muzyce na żywo z zespołem Janusz Prusinowski Kompania i zaproszonymi gośćmi.

Według pomysłodawców przyszedł czas na zainicjowanie procesu odradzania tradycji wspólnych – międzypokoleniowych spotkań i zabaw. Po II wojnie światowej szybko zaczęła zanikać gwara lokalna, pieśni, muzyka, tańce, wierzenia, obyczaje i opowieści, które czyniły społeczność Północnego Mazowsza wyjątkową. Organizatorzy chcą nie tylko mówić o tradycji, ale również „ją ożywić i poczuć jej bijące serce”. Każda opowieść o zespole Kontro, zwyczajach i dawnej Mławie jest niezwykle cenna, dlatego nadal poszukiwane są osoby, które pamiętają, jak wyglądało Mazowsze Północne i okolice Mławy dziesiątki lat temu. W ten sposób autorzy festiwalu chcą stworzyć nowy format wydarzenia kulturalnego, gdzie oprócz uczestnictwa, możliwe jest również współtworzenie kultury. Interaktywne warsztaty i koncerty będą tego najlepszym przykładem.

Wszystkie wydarzenia w ramach projektu są ogólnodostępne, a udział w nich jest nieodpłatny. Na plakacie promującym festiwal znajdą Państwo informację o poszczególnych działaniach. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę na odkrywanie swojej lokalnej tożsamości i dołączanie do wspólnego muzykowania.

Strona FB https://www.facebook.com/MazowszePnZiemiaNieznana

Mecenas
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Narodowe Centrum Kultury

Organizator
Wszystkie Mazurki Świata

Partnerzy
Miejski Dom Kultury w Mławie
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie
Radiowe Centrum Kultury Ludowej Polskie Radio

Patronat honorowy
Burmistrz Miasta Mława
Powiat Mławski

Patronat medialny
TVP Kultura 2
Radio 7
Tygodnik Ciechanowski
Nasz@Mława
Codziennik Mławski