konwersja cyfrowa domów kultury

Miejski Dom Kultury otrzyma 107 400 zł na cyfryzację

W ubiegłym tygodniu na stronie Narodowego Centrum Kultury pojawiły się wyniki jednego z najbardziej promowanych w tym roku przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

W gronie beneficjentów tego programu znalazło się tylko dwieście domów kultury z całej Polski, w tym Miejski Dom Kultury w Mławie, który przyznane środki finansowe przeznaczy na doposażenie jednostki w sprzęt, oprogramowania, licencje oraz szkolenia dla pracowników.

Na program złożono 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną,
a tylko 200 otrzymało dofinansowanie. Miejski Dom Kultury nie po raz pierwszy otrzymuje dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Obecnie realizuje program pn. „Dialogiem i działaniem zmieniamy świat”, na który łącznie otrzymał 30 tys. złotych, a przed rokiem w dobie całkowitego lockdownu sfinalizował zadanie „Muzyka bez granic SIECIOWANIE DŹWIĘKIEM w ramach programu „Kultura w sieci”. Poza tym w czerwcu br. zakończył szkolenia dla młodzieży z tworzenia grafik na aplikacjach mobilnych w ramach ogólnopolskiego programu „Sieć na kulturę”.

Złożony przez MDK projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników domu kultury w Mławie w zakresie obsługi programów i aplikacji do montażu i obróbki filmów, realizacji dźwięku, marketingu internetowego i komunikacji oraz doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt umożliwiający innowacyjne wykorzystanie narzędzi cyfrowych do tworzenia nowej oferty online odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności. Celem projektu jest stworzenie warunków do aktywizacji nie tylko animatorów kultury, ale i odbiorców oferty, zapewnienie im narzędzi do doskonalenia umiejętności twórczych i stymulowania kreatywności z wykorzystaniem rozwiązań audio-wideo i gier mobilnych.

Pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Mławie wezmą udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury i tych zewnętrznych oraz skorzystają z pomocy tzw. „tutora cyfrowego”. Tematem szkoleń będzie projektowanie oferty programowej on-line oraz narzędzia internetowe. 

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC).

WYNIKI NA STRONIE Konwersja cyfrowa domów kultury. WYNIKI NABORU | Narodowe Centrum Kultury (nck.pl)

Link do FB (1) Facebook