Spotkania edukacyjno-profilaktyczne dla seniorów

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla seniorów w ramach programu „Recepta na długowieczność” 6 lipca 2021 r. sala kina MDK

WSTĘP
Wczoraj w sali kina MDK odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla seniorów z terenu Mławy. W wykładach wzięło udział czterdzieścioro trzech mieszkańców w wieku 60+. Specjalnie dla tej grupy zorganizowaliśmy trzy prelekcje, których tematem było zdrowe odżywianie, ćwiczenia wpływające na poprawę kondycji fizycznej oraz porady prewencyjne, jak przeciwdziałać włamaniom i kradzieżom, na które narażone są osoby w starszym wieku.

EKSPERCI
Wykłady przygotowali: Marek Jakubiak — specjalista chorób wewnętrznych i diabetolog , instruktor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji — Martyna Woźniak oraz asp. szt. Mirosław Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

CEL
Celem naszego działania było uświadomienie seniorom zagrożeń wynikających z nadużywania leków, które po przedawkowaniu mogą mieć działania psychoaktywne zbliżone do mocniejszych środków odurzających, takich jak narkotyki czy dopalacze. Mamy nadzieję, że przekazane przez ekspertów rady okażą się pomocne w codziennym życiu, a stosowanie się do nich wpłynie na poprawę zdrowia i pozwoli skutecznie przeciwdziałać lekomanii, której przyczyny bywają różne – samotność, trudna sytuacja życiowa, bezsenność, problemy zdrowotne, w tym również problemy z pamięcią. W ramach programu Miejskiego Domu Kultury pn. „Recepta na długowieczność” przypominamy, że należy zachować umiar w przyjmowaniu farmaceutyków, a przede wszystkim odżegnywać się od środków mających silne działania uzależniające i zawierających opioidy, takie jak kodeina, morfina, metadon, które mogą znajdować się w naszej domowej apteczce.

EFEKT
Nasi eksperci przekazali dużą dawkę wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej. My również dowiedzieliśmy się wiele o codziennych zwyczajach żywieniowych mławskich seniorów oraz ich aktywności fizycznej. W zebraniu tych informacji pomogła nam przygotowana uprzednio ankieta
i rozmowa, na którą był czas po każdym z wykładów. Każdy uczestnik wykładów otrzymał również gadżet profilaktyczny, który z pewnością pozwoli zachować kontrolę nad zażywanymi farmaceutykami.

INFORMACJE DODATKOWE
Po zakończeniu części edukacyjno-profilaktycznej uczestnicy wykładów wybrali się w podróż autokarem do Niestumia pod Ciechanowem. Tam w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym odbyło się spotkanie taneczne z poczęstunkiem.

Zadanie dofinansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 r.

Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta Mława

Fotorelacja Facebook (1) Facebook