plakat

W czwartek 17 czerwca 2021 r. w Miejskim Domu Kultury w Mławie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej propozycje inicjatyw mieszkańców Mławy, które zostaną dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”. Wnioski na organizację działań w sferze kultury składali m.in. uczniowie i absolwenci mławskich szkół średnich oraz dorośli mieszkańcy. Łącznie do 15 czerwca wpłynęło osiem wniosków. Do realizacji zostało zakwalifikowanych pięć projektów.

W ramach Konkursu na Otwarte Inicjatywy Kulturalne można było zgłaszać propozycje działań, które uatrakcyjniłyby ofertę kulturalną miasta na rok 2021 r. i wykorzystywałyby potencjał kulturotwórczy mieszkańców. Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mławie, w składzie: Agnieszka Puzio-Dębska, Eliza Krzykowska, Beata Rudzińska, Wojciech Rutkowski i Wiesław Kiwit po konsultacjach postanowiła nagrodzić grantem następujące projekty:

1. Gra planszowa 1429 r. Wnioskodawcy: Grupa nieformalna „Mława – Miasto Zabytkowe”. Składający projekt: Andrzej Dusiński, Zbigniew Grzemski, Wojciech Kask, Grzegorz Kaszuba, Tadeusz Stabach, Robert Zaborowski. Wnioskowana kwota 6000,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania 6000,00 zł.

2. „Z kwiatami nam do twarzy” – warsztaty florystyczne. Wnioskodawca: Małgorzata Zakrzewska. Wnioskowana kwota: 5151,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania 5151,00 zł.

3. „Dla każdego coś dobrego” — warsztaty. Wnioskodawcy: Hufiec ZHP Mława im. K.H. Sokalskiego. Składający wniosek: Olga Grzegorczyk, Aleksandra Grzybicka. Kwota wnioskowana 885 zł. Kwota przyznana 885,00 zł.

4. „Powróćmy jak za dawnych lat… – kultura i obyczaje mieszkańców przedwojennej Mławy” Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława, Składający wniosek: Jacek Kwiatkowski – Prezes, Dariusz Tadrzyński – Pełnomocnik Zarządu. Wnioskowana kwota: 5545,00 zł. Kwota przyznanego dofinansowania 4500,00 zł.

5. „Familijne Kino pod Chmurką”. Wnioskodawcy: Wiktoria Dumińska, Natalia Krystkiewicz i PWKDW „Blind” im. Leonida Teligi w Mławie. Wnioskowana kwota 4300,00 zł oraz projekt „Kino Plenerowe” – wnioskodawcy: Wojciech Maksymilian Nowacki, Aleksandra Dymczyk, Emilia Lisiewska, Klaudia Wojtala, Krystian Bulanda, Mateusz Dymczyk, Martyna Maćkowska, opiekun Michał Nowakowski. Wnioskowana kwota: 5 800,00 zł. Ze względu na zbliżone terminy realizacji i tożsame działanie, oparte na tych samych założeniach, czyli organizacji plenerowych seansów filmowych, po konsultacjach autorzy projektów zdecydowali się na zorganizowanie inicjatywy wspólnie, zgodnie z sugestią Komisji Konkursowej. Nowa nazwa projektu to „Kino na Starym Rynku”. Kwota dofinansowania połączonego działania to 8000,00 zł.

Łączne dofinansowanie wszystkich inicjatyw wynosi 24 536,00 zł. Większość z tych środków, bo aż 22 tys. będzie stanowić zewnętrzne dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, które Miejski Dom Kultury w Mławie pozyskał, będąc beneficjentem tegorocznej edycji programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”

Inicjatywy zgłoszone do konkursu będą realizowane przez autorów projektów od sierpnia do października 2021 r. Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim wnioskodawcom, którzy zgłosili propozycje inicjatyw.

Lista Rankingowa Projektów objętych dofinansowaniem.
Ilość przyznanych punktów przez wszystkich pięciu jurorów na 500 możliwych do uzyskania.

Lp. Nazwa projektu Liczba punktów
1. Gra planszowa 1429 r. 453 pkt
2. Z kwiatami nam do twarzy – warsztaty florystyczne 424 pkt.
3. Kino Plenerowe 413 pkt.
4. Dla każdego coś dobrego – warsztaty 399 pkt.
5. „Powróćmy jak za dawnych lat” – kultura i obyczaje mieszkańców przedwojennej Mławy 384 pkt.
6. „Kino Familijne pod Chmurką” 293 pkt.