Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Mławie odbyły się konsultacje z mieszkańcami, którzy są gotowi zrealizować działania kulturalne i zainspirować innych mławian do tworzenia ciekawych projektów. Na spotkaniu usłyszeliśmy o kilku interesujących pomysłach, które mamy nadzieję, że zostaną spisane i wezmą udział w KONKURSIE NA OTWARTE INICJATYWY KULTURALNE.
Przypominamy, że w naszym konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Mławy, młodzież, która ukończyła 15 lat z dorosłym przedstawicielem, osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Wnioski z projektem działania można składać do 15 czerwca w siedzibie instytucji lub nadsyłając skan wniosku mailowo na adres: inicjatywy@mdkmlawa.com
Jeśli interesujesz się kulturą, wiesz dużo o muzyce, filmie, literaturze, malarstwie, teatrze, tańcu, architekturze lub znasz dobrze lokalną historię, a dodatkowo chcesz podzielić się z innymi wiedzą, umiejętnościami i zaprezentować w ciekawy sposób to, co potrafisz, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.
Na realizację Twojego działania możemy przeznaczyć środki, które pozyskaliśmy z programu Narodowego Centrum Kultury „Dom kultury+Inicjatywy lokalne”.
Zachęć znajomych, sąsiadów, rodzinę, aby wsparli Cię w organizacji inicjatywy i promujmy razem nowe formy kulturalnej aktywności, których w Mławie jeszcze nie było.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”.