Plakat
Rozpoczynamy sezon niedzielnych koncertów w parku miejskim. Naszymi pierwszymi gośćmi będzie zespół LOS COMPANIEROS specjalizujący się w wykonywaniu tradycyjnej muzyki peruwiańskiej i tej z regionu andyjskiego.
Będzie można usłyszeć i zobaczyć to, czym wyróżnia się kultura Indian Ameryki Południowej – etniczne instrumenty, kolorowe poncza, piosenki śpiewane w języku hiszpańskim i quechua, czyli całe bogactwo i egzotykę kraju, z którego pochodzą wykonawcy. Dźwięki znanej melodii El Condor Pasa przeniosą nas do dalekiej wysokogórskiej krainy, gdzie w okresie prekolumbijskim istniała rozwinięta cywilizacja inkaska.