Plakat

W tym roku mija sto czterdzieści lat od powstania w Mławie Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z organizacją obchodów kolejnej rocznicy tego wydarzenia chcemy popularyzować wiedzę na temat pracy strażaków, którzy każdego dnia służą ojczyźnie i jej obywatelom. Na tę okoliczność ogłaszamy dwa konkursy, w których mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie mławskich szkół podstawowych i średnich.

Celem konkursów jest zainteresowanie już najmłodszych mieszkańców naszego miasta ochroną przeciwpożarową oraz przybliżenie im tradycji i historii działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Konkursy mają zachęcić nie tylko do poznania tajników pracy strażaka, ale również do kreatywności, tworzenia oraz rozwijania artystycznych zainteresowań.

Prace mogą dotyczyć takich tematów jak, np.: udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych; zwalczanie klęsk żywiołowych, ekologicznych; ratownictwa technicznego, prowadzenia działań OSP na obszarach wodnych oraz historii pożarnictwa.

W konkursie literackim każdy autor może zgłosić jeden utwór napisany prozą lub wierszem, a w konkursie plastycznym jedną pracę mającą formę przestrzenną lub płaską. Do konkursów będą zakwalifikowane tylko teksty, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane oraz prace plastyczne wykonane samodzielnie.

Nagrody w konkursach zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach:

I kat. przedszkola (wyłącznie konkurs plastyczny)

II kat. klasy I – III

III kat. klasy IV – VI

IV kat. klasy VII – VIII

V kat. szkoły średnie

Każda zgłoszona praca może mieć tylko jednego autora.

Prace zarówno na konkurs literacki, jak i plastyczny można składać do 30 czerwca 2021 r. w recepcji Miejskiego Domu Kultury w Mławie lub przesyłać na adres Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława z dopiskiem „Konkurs plastyczny związany z obchodami 140-lecia OSP w Mławie” lub „Konkurs literacki związany z obchodami 140-lecia OSP w Mławie”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku i opublikowane na stronie organizatora www.mdkmlawa.com oraz fanpage’u Miejskiego Domu Kultury w Mławie i stronie www.mlawa.pl

O terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Regulaminy i karty zgłoszenia w załączniku.

Konkursy organizowane są pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.