Plakat

W tym roku mija sto czterdzieści lat od powstania w Mławie Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z organizacją obchodów kolejnej rocznicy tego wydarzenia chcemy popularyzować wiedzę na temat pracy strażaków, którzy każdego dnia służą ojczyźnie i jej obywatelom. Na tę okoliczność ogłaszamy dwa konkursy, w których mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie mławskich szkół podstawowych i średnich.

Celem konkursów jest zainteresowanie już najmłodszych mieszkańców naszego miasta ochroną przeciwpożarową oraz przybliżenie im tradycji i historii działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Konkursy mają zachęcić nie tylko do poznania tajników pracy strażaka, ale również do kreatywności, tworzenia oraz rozwijania artystycznych zainteresowań.

Prace mogą dotyczyć takich tematów jak, np.: udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych; zwalczanie klęsk żywiołowych, ekologicznych; ratownictwa technicznego, prowadzenia działań OSP na obszarach wodnych oraz historii pożarnictwa.

W konkursie literackim każdy autor może zgłosić jeden utwór napisany prozą lub wierszem, a w konkursie plastycznym jedną pracę mającą formę przestrzenną lub płaską. Do konkursów będą zakwalifikowane tylko teksty, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane oraz prace plastyczne wykonane samodzielnie.

Nagrody w konkursach zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach:

I kat. przedszkola (wyłącznie konkurs plastyczny)

II kat. klasy I – III

III kat. klasy IV – VI

IV kat. klasy VII – VIII

V kat. szkoły średnie

Każda zgłoszona praca może mieć tylko jednego autora.

Prace zarówno na konkurs literacki, jak i plastyczny można składać do 30 czerwca 2021 r. w recepcji Miejskiego Domu Kultury w Mławie lub przesyłać na adres Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława z dopiskiem „Konkurs plastyczny związany z obchodami 140-lecia OSP w Mławie” lub „Konkurs literacki związany z obchodami 140-lecia OSP w Mławie”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku i opublikowane na stronie organizatora www.mdkmlawa.com oraz fanpage’u Miejskiego Domu Kultury w Mławie i stronie www.mlawa.pl

O terminie odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Regulaminy i karty zgłoszenia w załączniku.

Konkursy organizowane są pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
Regulamin konkurs literacki 24 KB 351
KARTA ZGŁOSZENIOWA konkurs literacki 15 KB 274
Regulamin konkurs plastyczny 24 KB 311
KARTA ZGŁOSZENIOWA konkurs plastyczny 15 KB 336