Fotografia

Wczoraj, 22 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbyły się dwa spotkania w ramach projektu „Dialogiem i działaniem zmieniamy świat”. Konsultacje z lokalnymi ekspertami były częścią badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Mławy, które instytucja przeprowadza w pierwszym etapie zadania. Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o dobrych stronach miejskiej oferty kulturalnej i ukrytym potencjale, który warto wykorzystać w kolejnych działaniach artystycznych. Zwracano uwagę na rozbudowę dialogu międzykulturowego oraz podawano przykłady działań, które należy wzmocnić, aby oferta stała się bardziej atrakcyjna. W trakcie trwania panelu dzielono się spostrzeżeniami  i rozmawiano o tym, jakie aspekty warto uwzględnić w momencie tworzenia nowej oferty już po okresie pandemicznym.

Na pierwszym spotkaniu o godz. 10.00 w sali konferencyjnej MDK spotkaliśmy z osobami bardzo aktywnymi, które były autorami już niejednej inicjatywy i mają duże doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych. W pierwszym badawczym spotkaniu wzięli udział – Pani Maria Świtoń, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pani Joanna Rodowicz, artysta malarz, Pani Małgorzata Zakrzewska, mistrz florystyki, Pan Jarosław Trześniewski-Kwiecień, poeta, Pan Wiesław Kiwit – prezes Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Pan Tadeusz Stabach reprezentujący Grupę Nieformalną Mława Miasto Zabytkowe.

Drugie konsultacje o godz. 12.00 przeprowadziliśmy z przedstawicielami władz samorządowych, pedagogami i przedstawicielami organizacji. W sprawach istotnych dla kultury w mieście konsultowaliśmy się z zastępcą Burmistrza Miasta Mława, Panem Szymonem Zejerem, Radną Miasta Mława, Zofią Kazimierską, Radnym Michałem Nowakowskim, Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie, Wilhelmem Taraszkiewiczem oraz nauczycielem tejże szkoły Panem Michałem Gogolewskim. W spotkaniu wziął udział również Komendant Hufca w Mławie, Pan Dawid Żółtowski.

Od zaproszonych gości uzyskaliśmy również deklarację współpracy w zakresie przeprowadzenia dalszych działań diagnostycznych i promocji zadania.

Wkrótce rozpoczniemy kolejne działania, tym razem z wykorzystaniem internetowych narzędzi. W gronie naszych kolejnych rozmówców będzie m.in. młodzież szkół ponadpodstawowych.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021”.