Na górze grafiki jest napis: Jak wziąć udział w spisie? Po lewej stronie grafiki jest napis: spis.gov.pl, poniżej: To proste! Po prawej stronie widać kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy entuzjastycznie uśmiechają się i trzymają kciuki w górze. W lewym dolnym rogu grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.
Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu
Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej.
Zrób to jak najszybciej!
Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)
możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 –
podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!
Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając
numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL
przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.
Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy
Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub
udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021. Na spisującą się osobę
będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub
problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.
Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu
spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę.
Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22
279 99 99.
Rachmistrz ostatnią deską ratunku
Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta –
musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami
rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz
jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.
Więcej informacji:
https://spis.gov.pl/