Dziecko przed komputerem
W kwietniu Miejski Dom Kultury w Mławie rozpocznie szkolenie dla młodzieży w ramach programu „Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim”. Uczestnikami kursu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” będzie sześcioro uczniów Zespołu Szkół
nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie.
Projekt, w którym bierze udział instytucja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Kurs dla młodzieży będzie prowadził pracownik Miejskiego Domu Kultury z działu IT. W spotkaniach, które będą się odbywały zdalnie, weźmie udział również trener wspierający z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Harmonogram zajęć będzie dostosowany do potrzeb i dostępności młodzieży, aby umożliwić komfortowe i dogodne uczestnictwo w zajęciach. Kurs trwa 31 godzin.

Czego dowie się kursant ?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest Creative Commons.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.siecnakulture.pl/