Plakat

Miejski Dom Kultury w Mławie rozpoczyna pierwszy etap zadania pt. „Dialogiem i działaniem zmieniamy świat”, które jest realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Dzięki dofinansowaniu instytucja przygotuje raport potrzeb kulturalnych mieszkańców Mławy, a w drugim etapie zorganizuje od trzech do siedmiu inicjatyw, na które otrzyma dofinansowanie wysokości 22 tys. zł.

Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne, jako jeden z nielicznych w Polsce daje ośrodkom kultury możliwość pozyskania funduszy na organizację wydarzeń, których autorami są nie pracownicy instytucji, a ludzie spoza orbity – animatorzy, społecznicy, lokalni twórcy, którzy chcą coś zrobić dla innych mieszkańców swojego miasta. Autorem inicjatywy kulturalnej może być każdy mieszkaniec, dlatego dyrektor i pracownicy MDK gorąco zachęcają do tego, aby do udziału w projekcie zgłosiła się m.in. młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz dorośli mieszkańcy Mławy. Instytucja jest na etapie przygotowywania dokumentacji do konkursu na otwarte projekty, ale już dziś można pomóc w realizacji zadania np. wypełniając ankietę internetową, która jest dostępna na stronie instytucji.

 

 

W dobie pandemii i obowiązujących obostrzeń ankieta internetowa jest jednym z narzędzi, które w sposób bezpieczny pozwala dokonać wstępnej diagnozy potrzeb mieszkańców. Służy ona zebraniu danych i przeprowadzeniu analizy statystycznej. Wypełniający nie musi podawać w niej żadnych danych osobowych. Ankieta, która jest anonimowa to tylko jedna z form zebrania informacji. Instytucja miała w planach również przeprowadzenie stacjonarnych spotkań fokusowych oraz spacerków badawczych, ale ze względu na zamknięcie wszystkich instytucji kultury i wprowadzony lockdown ogranicza się do tego rozwiązania.

Zależy nam, aby ankietę wypełniły osoby, które mają sprecyzowane oczekiwania względem oferty kulturalnej w mieście. Wiemy, że są grupy, które tylko w niewielkim stopniu korzystają z naszych propozycji zajęć czy koncertów. Niezmiernie ważny będzie dla nas głos osób w wieku 16-26 lat, ale również dorosłych aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 27-59 lat. Liczymy, że ankietę wypełnią również seniorzy, którzy maja komputer z dostępem do internetu.

Ankieta będzie dostępna na stronie MDK do 20 maja 2021 r.

Po zakończeniu części badawczej zadania dom kultury ogłosi konkurs dla osób, które będą chciały zrealizować swój autorski projekt. Mieszkaniec chcący zorganizować wydarzenie będzie musiał się zapoznać z regulaminem konkursu i złożyć pisemny wniosek z opisem swojego działania. Autorami inicjatyw może być jedna osoba, ale również grupa. Później instytucja wyłoni zwycięzców, którzy zrealizują swoje pomysły.

W tym programie liczy się kreatywne myślenie i opracowanie projektu, który będzie atrakcyjny dla dużej grupy odbiorów. Autorzy projektów będą brać czynny udział przy realizacji wydarzeń, ponieważ głównym celem programu jest aktywizacja lokalnej społeczności i pokazanie potencjału osób, które do tej pory nie angażowały się w realizację imprez kulturalnych w Mławie. Dajemy w ten sposób szansę osobom mającym ciekawe pomysły, ale niedysponującymi środkami na ich realizację. Jest to szansa, której nie powinny przegapić.

Wybrane w drodze konkursu projekty będą realizowane od 31 lipca do końca października 2021. Wnioski konkursowe mogą składać tylko mieszkańcy Mławy. Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.

Patronat Burmistrza Miasta Mława
Partnerzy medialni: Radio 7, Nasz@Mława, MławaPress, Mazowiecki Tygodnik Telewizyjny

Każda forma promocji tego zadania jest dla nas ważna, dlatego dziękujemy Burmistrzowi Miasta Mława oraz naszym partnerom medialnym za udostępnienie linku do ankiety na administrowanych przez nich stronach. Liczymy, że informacje o realizowanym przez nas projekcie będą również udostępniać użytkownicy mediów społecznościowych.