W ubiegłym tygodniu zostały ogłoszone wyniki naboru do programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. W 2021 r. w gronie beneficjentów znalazło się pięćdziesiąt samorządowych instytucji kultury. Wśród nich jest również Miejski Dom Kultury w Mławie.
Na tegoroczną edycję nadesłano aż 232 wnioski, ale tylko najlepiej ocenione mogły otrzymać dofinansowanie. W związku z dużą liczbą zainteresowanych zawyżono również próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Łączne wsparcie, jakie mogą otrzymać wszystkie instytucje kultury w tym roku, wynosi 1,5 mln zł.

Program, w którym Miejski Dom Kultury weźmie udział skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Ma on charakter dwuetapowy. Przyznane do tej pory instytucji fundusze przeznaczone będą na realizację pierwszej części zadania. Więcej o programie na stronie https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/dk-plus-inicjatywy-lokalne-nabor-2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021″.

To już drugi projekt Miejskiego Domu Kultury, który został pozytywnie rozpatrzony przez Narodowe Centrum Kultury w ciągu ostatnich miesięcy. W 2020 r. instytucja otrzymała fundusze na organizację koncertów online w ramach projektu „Muzyka bez granic SIECIOWANIE DŹWIĘKIEM”.

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie na stronie NCK
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/dk-plus-inicjatywy-lokalne-2021-wyniki