|||
|||
W związku ze wzrostem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu mławskiego oraz wysoką absencją słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęciach i ich obawami przed zakażeniem, zawieszamy do końca listopada br. wszystkie konwersatoria, wykłady i ćwiczenia gimnastyczne odbywające się w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021. Przerwa w zajęciach obowiązuje od 2 listopada 2020 r. włącznie.