|||
|||
Od 10 października cała Polska znajduje się w żółtej strefie, dlatego od soboty udostępniamy dla widzów kina Kosmos tylko 25 procent miejsc z dostępnych na sali. Oznacza to, że w jednym seansie może wziąć udział nie więcej niż 67 osób. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowywaniu bezpiecznej odległości. Wszystkie obowiązujące zasady udziału w seansie filmowym zamieszczamy poniżej.

Obowiązkowe jest:
 1. zakrywanie ust i nosa na sali kinowej podczas seansu kinowego, jaki i w innych miejscach przynależących do kinowej infrastruktury – stosowanie w tym celu maseczek ochronnych;
 2. dezynfekowanie rąk przed, jak i po zakończonym seansie filmowym oraz po każdym kontakcie z przedmiotami znajdującymi się w budynku;
 3. zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od osób znajdujących się w budynku;
 4. zasiadanie na miejscach w odległości zgodnej z wytycznymi – z zachowaniem jednego miejsca wolnego.Odstępstwa od tej regulacji są możliwe w przypadku, gdy widz:
  a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
  b) uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  c) uczestniczy w seansie z osobą wspólnie zamieszkująca lub pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;
 6. stosowanie się do instrukcji i informacji zamieszczonych na plakatach znajdujących się w siedzibie instytucji.

  Preferowana jest internetowa sprzedaż biletów. Zachęcamy do zakupu biletu online na naszej stronie mdkmlawa.com/kino

 
Ograniczenia:
 1. Kino Kosmos udostępnia do dyspozycji widzów tylko 25% z dotychczasowej liczby miejsc (zmiana od 10 października 2020 r.)
 2. W pomieszczeniach sanitarnych zabrania się korzystania z suszarek do rąk.
 3. Przy okienku sprzedażowym kasy kina może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Nie będzie prowadzona sprzedaż artykułów spożywczych znajdujących się w punkcie gastronomicznym.
 5. Zostają wprowadzone godziny wejść na salę kinową – najwcześniej 30 minut przed pierwszym seansem i 15 minut przed kolejnymi.
 6. Przy wejściu do budynku kina Kosmos będzie prowadzony pomiar temperatury osobom chcącym uczestniczyć w seansie.