|||
|||
Od jutra można przesyłać prace na Plastyczny Konkurs Profilaktyczny pn. Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy”, który ma na celu promować styl życia wolny od narkotyków i dopalaczy, kształtować pozytywne normy i wartości, ale przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do własnych przemyśleń i reagowania na zjawiska patologiczne, które niszczą życie młodych ludzi. Rysunki na konkurs mogą nadsyłać uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Mławy. Dwanaście najlepszych prac zostanie opublikowanych w kalendarzu profilaktycznym na 2021 r. wydanym przez Miejski Dom Kultury w Mławie.

Częścią zadania pn. „Życie bez dopalaczy dużo więcej dla mnie znaczy” jest również wykład online przygotowany przez asp. szt. Komendy Powiatowej Policji w Mławie, Panią Annę Pawłowską. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który wprowadzi do tematyki naszego konkursu, uświadomi czym są narkotyki i dopalacze, co grodzi za ich rozpowszechnianie, jak wpływają na zdrowie człowieka, i dlaczego są tak dużym zagrożeniem w środowisku osób młodych.

Zadania dofinansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2020 r.

Konkurs organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.

Regulamin Konkursu i Karta zgłoszenia w załączniku.

Regulamin_Plastycznego_Konkursu_Profilaktycznego_MDK.pdf
Karta_zgłoszeniowa_konkurs_profilaktyczny.pdf