|||

|||Już jutro wyemitujemy czwarty i zarazem ostatni WYKŁAD PROFILAKTYCZNY MDK w ramach Programu Przeciwdziałającemu Narkomanii dla Dzieci, Młodzieży i Seniorów „Narkotyki bez Metryki”. Zapraszamy na spotkanie z lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych, Markiem Jakubiakiem.

Emisja 3 września 2020, godz. 15.00

Zadanie dofinansowano z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2020 r.