|||
|||
W ramach programu profilaktycznego Miejskiego Domu Kultury w Mławie przeciwdziałającego uzależnieniu od narkotyków dla dzieci, młodzieży i seniorów „Narkotyki bez metryki” już w lipcu zostanie zrealizowane pierwsze zadanie skierowane do seniorów z terenu Mławy.

W najbliższych tygodniach instytucja zorganizuje dwa wykłady stacjonarne z lekarzem i ekspertem od spraw uzależnień o szkodliwym działaniu substancji psychoaktywnych w lekach. Wykłady te odbędą się 16 i 22 lipca 2020 r. na terenie Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Dwukoły na Krajewie. W ramach tych spotkań zostanie zorganizowany również poczęstunek dla beneficjentów.

MDK w ofercie ma również bezpłatny dojazd na miejsce wydarzenia wynajętym autokarem. Zapisy na spotkania prowadzone będą do poniedziałku 13 lipca 2020 r. (do godz. 16.00). Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Każdy senior chcący wziąć udział w spotkaniach profilaktycznych powinien zgłosić swój udział osobiście. Można wziąć udział tylko w jednym takim spotkaniu. Liczba miejsc ograniczona.

Planowany czas spotkania 12.00-17.00

Wyjazd autokaru o godz. 11.30 z przystanku MKM przy kościele Świętej Trójcy.

Ponadto na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie i fan page’u Seniorzy Mława zostaną opublikowane również cztery wykłady dotyczące uzależnienia od narkotyków i sposobach walce z tym nałogiem. Publikacja wykładów – 30.07, 6.08, 27.08, 3.09.2020 r.

Zadanie dofinansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2020 r.