|||
|||
Po prawie trzymiesięcznej przerwie otwieramy podwoje kina Kosmos. W kinie obowiązał będzie reżim sanitarny, dlatego prosimy widzów o stosowanie się do zalecanych zasad bezpieczeństwa. Podstawowe zasady związane z udziałem w seansie filmowym w kinie Kosmos publikujemy poniżej.

Każda osoba biorąca udział w seansie filmowym zobowiązana jest do zachowania następujących zasad bezpieczeństwa.

 
Obowiązkowe jest:
 1. zakrywanie ust i nosa na sali kinowej podczas seansu kinowego, jaki i w innych miejscach przynależących do kinowej infrastruktury – stosowanie w tym celu maseczek ochronnych;
 2. dezynfekowanie rąk przed, jak i po zakończonym seansie filmowym oraz po każdym kontakcie z przedmiotami znajdującymi się w budynku;
 3. zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od osób znajdujących się w budynku;
 4. zasiadanie na miejscach w odległości zgodnej z wytycznymi – z zachowaniem jednego miejsca wolnego.Odstępstwa od tej regulacji są możliwe w przypadku, gdy widz:
  a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
  b) uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  c) uczestniczy w seansie z osobą wspólnie zamieszkująca lub pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu;
 6. stosowanie się do instrukcji i informacji zamieszczonych na plakatach znajdujących się w siedzibie instytucji.

  Preferowana jest internetowa sprzedaż biletów. Zachęcamy do zakupu biletu online na naszej stronie mdkmlawa.com/kino

 
Ograniczenia:
 1. Kino Kosmos udostępnia do dyspozycji widzów połowę dotychczasowej liczby miejsc.
 2. W pomieszczeniach sanitarnych zabrania się korzystania z suszarek do rąk.
 3. Przy okienku sprzedażowym kasy kina może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Nie będzie prowadzona sprzedaż artykułów spożywczych znajdujących się w punkcie gastronomicznym.
 5. Zostają wprowadzone godziny wejść na salę kinową – najwcześniej 30 minut przed pierwszym seansem i 15 minut przed kolejnymi.
 6. Przy wejściu do budynku kina Kosmos będzie prowadzony pomiar temperatury osobom chcącym uczestniczyć w seansie.