|||
|||
Od poniedziałku (27 kwietnia 2020 r.) otwieramy kasę kina KOSMOS dla osób, które zakupiły bilety na odwołane przez MDK imprezy i seanse filmowe. Kasa będzie czynna w godz. 8.30- 15.00. W godzinach 10.00-12.00 wydajemy zwroty tylko seniorom.

Wchodząc do budynku, prosimy o zachowanie zalecanych środków ostrożności i stosowanie się do obowiązujących w czasie pandemii zasad bezpieczeństwa.

Osoby, które zgłoszą się po zwrot należności, poproszone będą o okazanie dowodu zakupu — biletu/paragonu.