|||
|||

Od 11 października 2019 r. wykłady z historii prowadzone przez prof. Leszka Zygnera i dra Arkadiusza Mellera będą odbywać się w Sali Papieskiej Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Dzień i godziny wykładów nie ulegają zmianie. Nadal będą spotykać się Państwo w piątki w godz.12.00-13.30.

W Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej odbędzie się również najbliższy, jak i kolejne wykłady z literatury prowadzone przez dra Daniela Bartosiewicza.

Poniżej podajemy terminy i godziny zajęć z literatury.
czwartek, 17.10.2019 r., godz. 13.20-14.50
piątek, 15.11.2019 r., godz.13.35-14.55
piątek, 29.11.2019 r., godz. 13.35-14.55
piątek, 13.12.2019 r., godz.13.35-14.55

Od listopada aż do końca semestru wykłady z literatury będą odbywać się w piątki.