|||
|||
Rozpoczynamy ostatni już etap przygotowań do tegorocznej rekonstrukcji nalotu bombowego na Mławę.

Od najbliższego poniedziałku, 12 sierpnia rusza garderoba „bitewna” – osoby, które chciałyby podejrzeć jakie stroje, dodatki, rekwizyty przygotowujemy na rekonstrukcję zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub zasięgniecie informacji bezpośrednio w recepcji MDK i ustalenie terminu spotkań.
Od następnej soboty ruszają warsztaty z reżyserem widowiska Mariuszem Tarnożkiem.
Spotkanie organizacyjne warsztatów odbędzie się planowo 17 sierpnia o godz. 15.00 w sali kina MDK. Przypominamy, iż warsztaty będą odbywać się cały tydzień i udział w nich jest obowiązkowy.
Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w godzinach dostosowanych do możliwości osób pracujących oraz dzieci i młodzieży; przewidywany harmonogram spotkań osoby niepełnoletnie, niepracujące: godziny przedpołudniowe, osoby dorosłe: godziny popołudniowe. W trakcie trwania warsztatów cały czas czynna będzie garderoba – osobom nieposiadającym własnego stroju zostanie użyczony strój z zasobów MDK
Wszelkie dodatkowe informacje: Hanna Matecka-Wieczorek, tel. 23/654-35-85