|||
|||

Przystępujemy do 42. edycji Konkursu Recytatorskiego

– WARSZAWSKA SYRENKA –

Po raz kolejny zapraszamy do uczestnictwa dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
– dzieci klas 0-III (od 6 lat),
– dzieci i młodzież klas IV-VI,
– młodzież klas VII-VIII i klas gimnazjalnych.

Konkurs odbywa się na drodze wielostopniowych eliminacji: środowiskowych (szkoła, placówki kulturalno-oświatowe), gminnych i powiatowych aż po Finał Konkursu w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Placówka może zgłosić tylko jednego recytatora z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje powiatowe 42. Konkursu Recytatorskiego
WARSZAWSKA SYRENKA
odbędą się 26 marca 2019 r. o godz. 9.00
w sali kina MDK.

Zgłoszenia laureatów eliminacji szkolnych i gminnych prosimy przesłać na adres:
Miejski Dom Kultury, ul. St. Rynek 13, 06-500 Mława
lub na adres e-mail: h.wieczorek@mdkmlawa.com
w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2019 r.
Dodatkowe informacje – Hanna Matecka-Wieczorek, inst. ds. teatru MDK, tel. 23 654 35 85
Do pobrania: Regulamin, Karta Uczestnika, Oświadczenie.
 

Regulamin_2019.doc
Oswiadczenie.docx