|||
|||
W związku ze zbliżającym się Jarmarkiem Bożonarodzeniowym chcemy przypomieć Państwu o kilku istotnych kwestiach.

WAŻNE INFORMACJE
  1. Jarmark Bożonarodzeniowy w Mławie odbędzie się 15 i 16 grudnia 2018 r.
  2. Sprzedaż na terenie Jarmarku może być prowadzona w godz. 10.00-19.00.
  3. Wjazd na plac 15 grudnia będzie możliwy od godz. 7.30, natomiast 16 grudnia od godz. 8.00. Prosimy o stosowanie się do wskazanych godzin.
  4. O godzinie 10.00 wszyscy z Państwa, którzy tego potrzebują, będą mieli dostęp do energii elektrycznej. PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ JAK NAJDłUŻSZE PRZEDŁUŻACZE!!!
  5. Wjazd na teren Jarmarku będzie możliwy do godz. 9.30 (o późniejszej godzinie wjazd może być utrudniony, a wręcz niemożliwy za sprawą rozstawionych już stoisk).
  6. Informacji dotyczących rozstawienia się na placu udzielają pracownicy Miejskiego Domu Kultury noszący identyfikator z napisem ORGANIZATOR.
  7. Wystawca może wjechać na teren samochodem z wyjątkiem dużych pojazdów dostawczych. Samochód może być ustawiony za stoiskiem, jeżeli nie będzie przeszkadzał innym wystawcom.
  8. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na własnym stoisku i wokół niego.

Organizator nie podnosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wystawcy przed, po i w czasie trwania targu oraz szkody powstałe w wyniku korzystania z własnych urządzeń zasilanych energią elektryczną (m.in. kuchenka elektryczna, kasa fiskalna, lodówka).
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za poniesione straty przez wystawcę z tytułu niezakwalifikowania się do udziału w wydarzeniu.