|||
|||
Jak co roku, zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i artystów z całego kraju do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich dzieł i wyrobów na JARMARKU WOJCIECHOWYM i MŁAWSKICH TARGACH PRZEMYSŁOWYCH.

Już 14 lipca 2018 ulice 3 Maja i Chrobrego, po raz kolejny zapełnią się kramami, na których rękodzielnicy pokażą oryginalne, niespotykane przedmioty, a przemysłowcy przyciągną mieszkańców ciekawymi ofertami. Jest to doskonała okazja do pochwalenia się swoimi produktami, nawiązania znajomości, a dla miejscowych jeden z nielicznych w roku momentów, kiedy mogą porozmawiać z malarzami, antykwariuszami, rzemieślnikami oraz zakosztować pysznych wypieków, przygotowanych według domowej receptury. Wierzymy, że tylko dzięki Państwa zaangażowaniu Mława w tym dniu zamieni się w miejsce spotkań ludzi pełnych pasji, entuzjastów sztuki, również tej kulinarnej, poszukiwaczy skarbów i kronikarzy naszej miejscowej tradycji. Tu się kosztuje najlepszych specjałów polskiej kuchni, staropolskim obyczajem dobija targu i świętuje przy wtórze muzyki. Do wystawienia swoich stoisk zachęcamy bywalców z regionu, ale również tych, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać specyfiki i atmosfery jarmarku. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 lipca 2018 r. 

Dane kontaktowe
Miejski Dom Kultury w Mławie
Stary Rynek 13 
06-500 Mława 
tel. 23 654-35-85
e-mail: e.krzykowska@mdkmlawa.com

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

· administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, adres siedziby: ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława, dane kontaktowe: tel. 23 654 35 85;
· w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych;
· każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
· odbiorcą danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Miasta Mława, podmioty realizujące na rzecz Miejski Dom Kultury usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Miasta Mława, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;
· mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
· mają Państwo również prawo (w uzasadnionym przypadku) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
· jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej o administrowaniu przez nas danych na stronie https://mdkmlawa.com/news/779/klauzula-informacyjna-rodo
 Zgloszenie_Jarmark_Wojciechowy_2018.doc